Cá thủy sinh

Cá Thủy Sinh

Cá Ngựa Vằn

15.000

Cá Thủy Sinh

Ốc Táo Đỏ

15.000

Cá Thủy Sinh

Cá Chuột Thái

20.000

Cá Thủy Sinh

Cá ali

30.000

Cá Thủy Sinh

Cá Diếc Anh Đào

10.000

Cá Thủy Sinh

Ốc Nerita

10.000

Cá Thủy Sinh

Cá Sóc Đầu Đỏ

10.000

Cá Thủy Sinh

Cá Tỳ Bà Bướm

15.000

Cá Thủy Sinh

Ốc Táo

15.000

Cá Thủy Sinh

Cá sặc gấm

20.000
Giảm giá!
40.000 30.000

Cá Thủy Sinh

Cá Chuột otto

40.000

Cá Thủy Sinh

Cá Neon Đen

10.000

Cá Thủy Sinh

Cá Chuột Trắng

30.000
Giảm giá!

Cá Thủy Sinh

Cá Chuột Mỹ

130.000 90.000

Cá Thủy Sinh

Cá Chuột Panda

30.000

Cá Thủy Sinh

Cá Chuột Sao

40.000

Cá Thủy Sinh

Cá Chuột Cafe

15.000

Cá Thủy Sinh

Cá Neon Vua

10.000

Cây thủy sinh

Cây Thủy Sinh

Rau Má Hương

40.000

Cây Thủy Sinh

Rêu Mini Taiwan

55.000

Cây Thủy Sinh

Tân Đế Tài Hồng

15.000

Cây Thủy Sinh

Dương Xỉ Châu Phi

120.000

Cây Thủy Sinh

Dương Xỉ Lá Kim

20.000

Cây Thủy Sinh

Cây Ráy NaNa

50.000

Cây Thủy Sinh

Cây Vảy Ốc

15.000

Cá Guppy

phụ kiện

Máy bơm nước

Bơm Atman 306s

170.000

Phụ kiện

Lọc váng sunsun

79.000

Phụ kiện

Bơm Atman 305s

180.000

Đèn Led

Đèn Odyssea

650.000

Phụ kiện

Lifetech Ap3100

130.000

Máy bơm nước

LifeTech ap3500

250.000