Bút đo TDS

59.000

Phạm vi đo: 👉 Từ 0-9999ppm, với độ phân giải 1 ppm.

Từ 1,000 đến 9,990 ppm, độ phân giải là 10 ppm.

Độ chính xác: +/- 2%

Pin: 1.5V, 2 cell (bao gồm).

Kích thước: 155mm x 31mm x 21mm