Cá Ping Pong

25.000

  • Thương hiệu: Chợ Cá Mekong
  • Dòng Cá: PingPong 
  • Việt Nam: Việt Nam
  • Kích thước: bằng 1 trái tắc 
  • Giao hàng: Toàn quốc

Hết hàng

Danh mục: