Cây Ráy NaNa

50.000

  • Chủng loại: Cây Ráy Nana
  • Vị tr thủy sinh: Trung cảnh
  • Ánh sáng: Mạnh
  • Nhiệt độ: 18 – 30°C
  • Dinh dưỡng: Cao
  • pH: 5.0 – 8.0
  • Tốc độ sinh trưởng: Chậm
  • Chăm sóc: Dễ
  • Chiều cao: 3– 6cm
 

Hết hàng

Danh mục: