Cây Vảy Ốc

15.000

  • Tên khoa học: Rotala Rotundifolia Green, Rotala sp.” Vảy ốc thủy sinh lá cạn”
  • Vị trí: Trung cảnh, hậu cảnh
  • Ánh sáng: Mạnh
  • Nhiệt độ: 18 – 30°C
  • Dinh dưỡng: Cao
  • pH: 5.0 – 8.0
  • Tốc độ sinh trưởng: Nhanh
  • Chăm sóc: Dễ
  • Chiều cao: 20 – 50cm
Danh mục: