Dương Xỉ Châu Phi

120.000

Độ khó: Khó
Ánh sáng: Thấp
Nhiệt độ: 20-28 °C
Độ cứng: Rất mềm – trung bình
Độ pH: 5-7
Cấu trúc cây: Thân rễ (Rhizome)
Họ: Lomariopsidaceae
Chi: Bolbitis
Vùng: Châu Phi
Chiều cao: 15-40 cm
Chiều rộng: 15-25+ cm
Tốc độ phát triển: Trung bình
Mọc trên cạn: Có thể

Hết hàng

Danh mục: