Dương Xỉ Sừng Hươu

40.000

  • Tên khoa học: Microsorum Pteropus Windwlov ( dương xỉ sừng hươu )
  • Vị trí thủy sinh: hậu, trung, tiền cảnh
  • Nguồn gốc: Châu Á
  • Màu sắc: Xánh lá
  • Kích thuốc: 10 – 20cm
  • Ánh sáng:  trung bình
  • Nhiệt độ: 22-30 độ C
  • pH: 6.0 – 8.0
  • Sinh trưởng: chậm
  • Chăm sóc : dễ

 

Hết hàng

Danh mục: