LifeTech ap3500

250.000

Máy Bơm Lifetech AP 3500
Công suất 60W
Cao độ: 3M
Lưu lượng: 3000L/h
Nhà cung cấp : Chợ Cá MeKong

 

Danh mục: