Rau Má Hương

40.000

Tên khoa học: Hydrocotyle Sibthorpioides

Vị trí: tiền cảnh

Tăng trưởng: trung bình

Nhu cầu ánh sáng: trung bình

Loại: đẻ cây con

Chiều cao trong hồ: không thể đụng mặt nước

Trồng cạn: có thể cây bán cạn

Độ khó : trung bình

Nhiệt độ: 22-28 độ

Chiều cao : 2-5 cm

Chiều rộng : 1-2 cm

ph : 5.0 – 7.0

Hết hàng

Danh mục: