Tân Đế Tài Hồng

15.000

  • Tên khoa học: Ludwigia Palustris Super Red
  • Thuộc họ: Onagraceae
  • Chiều cao cây: 8 – 28cm
  • Ánh sáng thích hợp: trung bình và cao
  • Nhiệt độ: 18 – 28c
  • pH nước: 5 -7
  • Vị trí thủy sinh: hậu cảnh, trung cảnh
  • Thể loại: cây cắt cắm
  • Giao hàng toàn quốc
Danh mục: